Image

Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: България, Унгария и Румъния

Автор: Правене на бизнес на поднационално ниво
Публикуван: 13 юли, 2017
Изтегли


Преглед

Правене на бизнес в Европейския съюз 2017- България, Унгария и Румъния е първия доклад от поредицата поднационални издания за тези страни- оценява бизнес и регулаторната среда и нейното влияние върху местните предприемачи в 6 града в България (Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София и Варна), 7 града в Унгария (Будапеща, Дебрецен, Гьор, Мишколц, Печ, Сегед и Секешфехервар) и 9 града в Румъния (Брашов, Букурещ, Клуж-Напока, Констанца, Крайова, Яш, Орадеа, Плоещ, Тимишоара). Докладът оценява регламенти отнасящи се до петте стадия в жизнения цикъл на малките и средни предприятия-започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори.

Къде е най-лесно да се прави бизнес в България, Унгария и Румъния?

Основни Заключения

  • Бизнес регламентите и прилагането им се различава съществено както между България, Унгария и Румъния така и между градовете в тях- най-големите разлики са в България и Румъния.
  • Нито един град не се отличава по всички пет измервани теми; измежду 22-та града, всеки се нарежда в първата половина по поне един индикатор и във втората половина по друг.
  • Всяка страна има градове които имат по-добри резултати от средните за Европейския съюз в най-малко една тема: Варна и Плевен в България по започване на бизнес, Печ и Сегед в Унгария по получаване на разрешителни за строеж, всички унгарски градове и Орадеа в Румъния в регистрацията на собственост, и повечето градове по изпълнение на договори. Нито един град не се доближава до средната величина на Европейския съюз по присъединяване към електроразпределителната мрежа.
  • Будапеща и София отстъпват пред повечето по-малки градове в съответната страна. Букурещ се нарежда в първите позиции между румънските градове по повечето отчетени теми, като по тови начин показва, че е възможно да се работи ефикасно и когато има високо ниво на търсене на бизнес услуги.
  • Служители които имат желание за реформи могат да допринесат за това като заимстват мерки които са успешно приложени в други градове в същата страна. Българските градове могат да направят започването на бизнес по-лесно като приложат добрата практика във Варна. Унгарските градове могат да подобрят процедурата по присъединяване към електроразпределителната мрежа като заимстват добрите практики от Сегед и Секешфехервар. И румънските градове биха могли да погледнат към примера на Тимишоара за подобряване на изпълнението на договори.