Image

Doing Business v Evropské unii: Česká republika, Chorvatsko, Portugalsko a Slovensko

Autor:  Subnational Doing Business
Stáhnout zde


Přehled

Studie Doing Business v Evropské unii 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko je první zprávou využívající metodologii Doing Business na regionální úrovni v těchto zemích. Tato zpráva vyhodnocuje regulace podnikatelského prostředí a jejich dopad na malé a střední podniky v pěti městech v Chortvátsku (Osijek, Rijeka, Split, Varaždín a Záhřeb), sedmi městech v České republice (Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem), osmi městech v Portugalsku (Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Lisabon, Ponta Delgada a Porto) a pěti městech na Slovensku (Bratislava, Košice, Prešov, Trnava a Žilina). Zpráva měří regulace ovlivňující pět stupňů životního cyklu malých a středních podniků: zahájení podnikání, vyřizování stavebních povolení, dodávky elektrické energie, převod vlastnictví nemovité věci a vymáhání smluvních závazků.

Kde je najsnadnější podnikať v České republice, Chorvatsku, Portugalsku a na Slovensku?

Hlavní výsledky

  • Výsledky měst v Chorvatsku a České republice se výrazně liší: v obou zemích je rozdíl mezi nejlépe a nejhůře vyhodnocenými městy téměř šest bodů DTF, které vyjadřují vzdálenost k hraniční hodnotě, neboli jak daleko je každé město ke globálně osvědčeným postupům v absolutních hodnotách.
  • Portugalsko vykazuje nejvyšší homogenitu mezi jednotlivými městy, s nejmenším rozdílem v bodech DTF (méně než dva body) mezi jednotlivými městy - což naznačuje relativně konzistentní implementaci předpisů v celé zemi.
  • Celkově jsou nejvýraznější rozdíly mezi městy v každé zemi v oblastech vyřizování stavebních povolení, dodávkách elektřiny a vymáhání smluvních závazků.
  • Všechny čtyři země by měly prospěch ze snižování složitosti administrativních úkonů. Většina měst srovnávaných v této zprávě má postupy pro zahájení podnikání a vyřizování stavebních povolení, která jsou složitější než je průměr v členských státech Evropské unie.
  • Praha, která patří k nejlépe hodnoceným městem v České republice, je výjimkou mezi hlavními městy. Bratislava, Lisabon a Záhřeb zaostávají v hodnocení za většinou menších měst v rámci svých zemí.
  • Reformně naladění úředníci mohou hmatatelným způsobem zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí replikaci osvědčených postupů v jiných městech v rámci stejné země. Přijetím všech osvědčených postupů identifikovaných na místní úrovni by se čtyři státy podstatně přiblížily ke globálně osvědčeným regulačním postupům. Pro Chorvatsko by to znamenalo pokrok o 11 míst a pro Slovensko o 9 míst v globálním žebříčku 190 ekonomik Doing Business.