Image

Subnational Vurdering af Investeringsklimaet 2022: Danmark

Udgivet: 28 oktober 2022
DOWNLOAD


Overblik 

Subnational Vurdering af Investeringsklimaet 2022: Danmark, Finland og Sverige undersøger det lovgivningsmæssige erhvervsklima og dets indvirkning på lokale iværksættere i 6 byer i Danmark (Aalborg, Aarhus, København, Kolding, Næstved og Odense), 6 byer i Finland (Helsinki, Mariehamn, Oulu, Tampere, Turku og Vaasa) og 8 byer i Sverige (Gävle, Göteborg, Jönköping, Malmø, Stockholm, Sundsvall, Umeå og Uppsala). Undersøgelsen omfatter lovgivning, der er relevant for fem faser i livscyklussen for en lille til mellemstor indenlandsk virksomhed: opstart af virksomhed, byggetilladelser, tilslutning og forsyning af elektricitet, ejendomsregistrering og kommercielle tvister. Inden for hvert af disse områder fremhæver undersøgelsen god praksis, som kan udnyttes til at styrke lokale iværksættere og virksomheder.

Doing Business i den Europæiske Union er en række subnationale undersøgelser, der er lavet på anmodning og finansieret af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik, og som er udarbejdet af Verdensbankgruppen. Tidligere udgaver, der dækker byer fra Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Portugal, Rumænien og Slovakiet, blev udgivet i 2017-2021.

Hvor er det nemmest at drive virksomhed i den Europæiske Union 2022: Danmark?

De vigtigste resultater

  • Danske iværksættere har et lignende erhvervsklima, uanset hvor i landet de etablerer deres virksomhed. Ud af de 16 EU-medlemsstater, der er vurderet i denne serie, er Danmark det land, der har det mest homogene erhvervsklima på tværs af stederne. Dette skyldes hovedsagelig de avancerede digitale portaler, hvorigennem iværksættere fra alle danske byer kan gennemføre de fleste procedurer.
  • Tre ud af de fem områder, der er blevet benchmarket, viser visse variationer i effektiviteten af den lovgivningsmæssige proces: byggetilladelser, forsyning og tilslutning af elektricitet og løsning af kommercielle tvister. Disse forskelle kan hjælpe politiske beslutningstagere med at identificere, hvilke byer der har god praksis, som andre byer kan indføre og foretage forbedringer uden større lovgivningsmæssige ændringer. Alle danske byer opnår den samme score for opstart af virksomhed og ejendomsregistrering: disse områder er ikke underlagt subnationale variationer.
  • Næstved er førende på byggetilladelser og kommercielle tvister og Århus på eltilslutninger. Odense indtager andenpladsen på både kommercielle tvister og eltilsutninger. København ligger i bunden eller tæt på bunden for alle tre lovgivningsområder, hvor der er lokale variationer.
  • En af de stærke sider ved det danske erhvervsklima er de velfungerende e-forvaltningstjenester på alle områder. Danmark er en kilde til inspiration for økonomier, der ønsker at indføre e-forvaltningsværktøjer.
  • På trods af de danske byers stærke resultater kan der opnås yderligere forbedringer. Selv om det for eksempel er hurtigere og billigere at få elektricitet i Danmark end i det gennemsnitlige EU-land, kræver det flere interaktioner fra kundernes side. På samme måde skal iværksættere, når de starter en virksomhed i Danmark, indbetale en minimumskapital, der er højere end EU-gennemsnittet. Danmark kunne søge efter god praksis i andre EU-medlemsstater - eller inden for landets egne grænser.