Image

Doing Business v Európskej únii: Česká republika, Chorvátsko, Portugalsko a Slovensko

Author: Subnational Doing Business
Stiahnuť tu


Prehľad

Štúdia Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portuglalsko a Slovensko - prvá zo série správ Doing Business na regionálnej úrovni v týchto krajinách- vyhodnocuje regulácie podnikateľského prostredia a ich dopad na malé a stredné podniky v piatich mestách v Chortvátsku (Osijek, Rijeka, Split, Varaždin a Záhreb), siedmych mestách v Českej republike (Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústi nad Labem), ôsmich mestách v Portugalsku (Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Lisabon, Ponta Delgada a Porto) a piatich mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Prešov, Trnava a Žilina). Správa meria regulácie ovplyvňujúce päť stupňov životného cyklu malých a stredných podnikov: založenie spoločnosti, postup pre získanie stavebného povolenia, zaistenie dodávok elektrickej energie, prevod vlastníctva nehnuteľnosti a vymáhanie zmluvných záväzkov.

Kde je najjednoduchšie podnikať v Českej republike, Chorvátsku, Portugalsku a na Slovensku?

Hlavné výsledky

  • Medzi jednotlivými mestami v Chorvátsku a v Českej republike sú zaznamenané najväčšie rozdiely: v oboch krajinách sú mestá s najlepšími a najhoršími výsledkami oddelené takmer šiestimi bodmi v merítku vzdialenosti k hraničnej hodnote, ktorá ukazuje ako ďaleko je každé mesto od mesta s najlepším hodnotením na svete.
  • Výsledky Portugalska sú najhomogénnejšie v rámci meraných miest a ukazujú najmenší rozdiel (menej ako dva body) vo vzdialenosti k hraničnej hodnote. To naznačuje, že implementácia regulácií v praxi je konzistentná v celej krajine.
  • Najväčšie rozdiely vo výsledkoch sú vo všetkých krajinách v procese stavebného konania a získania stavebného povolenia, zabezpečení dodávok elektrickej energie a vo vymáhaní zmluvných záväzkov.
  • Zníženie procedurálnej zaťaženosti by zlepšilo výsledky všetkých štyroch krajín. Proces pre založenie spoločnosti a získanie stavebného povolenia je vo väčšine miest zapojených do tejto štúdie zdĺhavejší a náročnejší ako vo zvyšku EÚ.
  • Praha je jediné z porovnávaných hlavných miest, ktoré sa zaradilo na prvé miesto spomedzi českých miest. Bratislava, Lisabon a Záhreb zaostávajú za menšími mestami.
  • Tí, ktorí majú záujem o reformy vo svojej krajine, môžu dosiahnuť značné zlepšenia implementáciou postupov, ktoré sú úspešné v iných mestách. Prijatie reforiem, ktoré reflektujú prax na regionálnej úrovni, by viditeľne priblížilo každú zo štyroch krajín k hraničnej hodnote najúspešnejších postupov vo svete. To by znamenalo, že v celosvetovom merítku 190-tich krajín Doing Business by Chorvátsko postúpilo o jedenásť priečok a Slovenská republika o deväť.