Image

Doing Business w Polsce 2015

Autor: Subnational Doing Business
Opublikowany: 25 czerwca 2015 roku
Pobierz


Podstawowe informacje

Doing Business w Polsce 2015— pierwsze badanie Grupy Banku Światowego na poziomie lokalnym koncentruje się na przepisach dotyczących działalności gospodarczej oraz ich praktycznym zastosowaniu z punktu widzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa. Raport obejmuje 18 miast w Polsce: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. Raport analizuje przepisy odnoszące się do 4 etapów w życiu małych i średnich spółek krajowych: założenie spółki, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości i egzekwowanie umów.

Gdzie jest łatwiej prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Kluczowe ustalenia

  • Polscy przedsiębiorcy napotykają różne przeszkody regulacyjne w zależności od tego, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Wynika to z różnic w efektywności organów publicznych odpowiedzialnych za cztery analizowane obszary, jakim są: założenie spółki, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości i egzekwowanie umów; a także z rozbieżności w interpretacji krajowych przepisów.
  • Łatwiej jest założyć spółke w Poznaniu, uzyskać pozwolenie na budowę w Bydgoszczy, przenieść własność nieruchomości w Białymstoku, i wyegzekwować umowę w Olsztynie.
  • Mniejsze miejscowości wydają się generować lepszy wynik zbiorczy według wszystkich czterech wskaźników: wśród 18 badanych miast pierwszą pozycję w rankingu ogólnym zajmuje Bydgoszcz. Jednocześnie, kilka dużych miast plasuje się w czołówce lub blisko czołówki w poszczególnych kategoriach, np. Poznań i Wrocław, odpowiednio, w przypadku zakładania spółki i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Można z tego wywnioskować, że da się skutecznie sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na usługi biznesowe.
  • Żadne miasto nie wybija się systematycznie we wszystkich czterech kategoriach. Z wyjątkiem Kielc, wszystkie ośrodki osiągają rezultat powyżej średniej w przypadku przynajmniej jednego wskaźnika, a 13 z 18 zajęło pozycję w pierwszej szóstce w co najmniej jednej kategorii.
  • Władze lokalne o reformatorskim nastawieniu mogą wiele zmienić na lepsze na swoim podwórku, naśladując praktyki z powodzeniem zastosowane w innych polskich miastach.
  • Na terenie Polski dobre praktyki występują we wszystkich badanych kategoriach. Gdyby w jednym, hipotetycznym mieście zastosowano najlepsze praktyki zaczerpnięte z 18 analizowanych miast, zajęłoby ono 24. miejsce pośród 189 światowych gospodarek – tj. miejsce o 8 pozycji wyższe, niż to aktualnie zajmowane przez Polskę według raportu Doing Business 2015, plasując się w rankingu przed Francją i Holandią.